autopůjčovna Agent
#

Všeobecné obchodní podmínky


1. Úvodní ustanovení

Provozovatelem této služby je Pavel Jílek, Zámecká 34, 789 85, Mohelnice, IČ: 74786229, DIČ: CZ9003026153, (dále PJ) který zprostředkovává služby v oblasti pronájmu vozů v českých autopůjčovnách. K této činnosti využívá webových stránek www.autopujcovna-agent.cz, včetně podpůrných webů www.autopujcovnavpraze.com, www.brnoautopujcovna.com, www.autopujcovnaostrava.com, www.autopujcovnaolomouc.com a www.autopujcovnaplzen.com.

2. Nabízené služby

PJ umožňuje svým zákazníkům zajištění služeb poskytovaných třetími osobami prostřednictvím výše uvedených webových stránek a centrálního systému autopujcovna-agent.cz. Vyhodnocuje poptávky svých zákazníků, které srovnává s nabídkami autopůjčoven, které jsou v centrálním systému zaregistrovány.

Svým způsobem nabízí PJ prostřednictvím webových stránek služby dvojího typu. 1. pro zákazníky - porovnává poptávku s nabídkami autopůjčoven a s nejvýhodnějšími možnostmi kontaktuje zákazníka, který tímto způsobem ušetří čas hledáním a především peníze za levnější pronájem. 2. pro provozovatele autopůjčoven - využíváme vlastní webové stránky, prostřednictvím kterých získáváme poptávky na zapůjčení vozidel v ČR v různých městech. Díky tomu můžeme nabízet provozovatelům autopůjčoven zákazníky bez toho aby investovali velké peníze do reklam.

3. Vztah k poptávajícímu (zákazníkovi)

Tato služba je pro poptávající (zákazníky) zdarma! Neexistuje možnost ani případ, že by byla tato služba pro poptávající zpoplatněna. Poptávka zákazníka je porovnávána s nabídkami autopůjčoven v centrálním systému a s nejvýhodnějšími je pak zákazník kontaktován prostřednictvím e-mailu případně telefonicky. V okamžiku, kdy si poptávající (zákazník) vybere určitou nabídku předává zprostředkovatel objednávku přímo provozovateli autopůjčovny, který se s poptávajícím spojí.

4. Vztah k provozovatelům autopůjčoven

Zprostředkovatel získává zákazníky pro provozovatele autopůjčoven, které využívají centrální systém. Na základě vyplněného vozového parku porovnává poptávky s nabídkami v centrálním systému a následně vyhodnocuje nejvýhodnější nabídky. Za zprostředkování služeb, čili za každou objednávku z tohoto projektu je účtována procentuální provize, kterou si provozovatel nastavuje sám u každého vozidla. Minimální výše provize je 10%.

V praxi pak objednávka vypadá tak, že se potenciálnímu zákazníkovi předají nejvýhodnější nabídky, které podle jeho poptávky s porovnáním s nabídkami může zajistit poskytovatel této služby. V případě, že si vybere určitou nabídku zkontaktuje poskytovatel a zprostředkovatel provozovatele vybrané autopůjčovny s informací o zájmu o pronájem vozu. Pokud nabídku autopůjčovna příjme (bude vůz k dispozici), předá zprostředkovatel kontakt provozovateli autopůjčovny, který se s zákazníkem spojí.

Následující měsíc pak bude vystavena provozovateli autopůjčovny faktura za platbu provize za pronájem vozidla (vozidel). V případě, že nebude tato částka proplacena do 10 dní od jeho vystavení, ukončuje zprostředkovatel této služby s autopůjčovnou obchodní vztah. Částka se však bude vymáhat dále. Autopůjčovna má samozřejmě nárok na stornování objednávky v případě, že nebyla služba poskytnuta vinnou zákazníka (tato situace bude prověřena).

Další informace o vztahu s provozovateli autopůjčoven jsou zahrnuty v obchodní smlouvě o zprostředkování služeb, kterou obdrží každá autopůjčovna, která má zájem spolupracovat s centrálním systémem a získávat zákazníky.

Pro registraci do centrálního systému je nutné uhradit poplatek, který je stanoven v ceníku. Tento poplatek je požadován pro základní využití služeb, aby předešlo k nežádoucím registracím. Od poplatku může být osvobozena autopůjčovna na základě vlastní domluvy.

5. Provozovatel služby má právo

Pozastavit webové stránky www.autopujcovna-agent.cz a jeho podpůrné, které jsou uvedeny výše.
Odmítnout spolupráci s provozovatelem autopůjčovny bez udání důvodů.
Odmínout zpracovat poptávku bez udání důvodů.
Měnit a doplňovat obchodní podmínky bez udání důvodů.
Rozesílat aktuální nabídky spjaté se zprosředkováním služby na e-mail uvedený u registrace autopůjčovny.

6. Provozovatel je povinnen

Chránit údaje poptávajících i provozovatelů autopůjčoven podle platných zákonů ochrany osobních údajů.
Zobrazovat na webových stránkách platné obchodní podmínky.
Dodržovat zásady pro bezproblémové zprostředkování služeb.

7. Poptávající je povinnen

Poptávající je povinnen uvádět pravdivé údaje při poptávání pronájmu vozu.
V případě udání nepravdivých údajů se nemusí zprostředkovatel s poptávajícím spojit.
Poptávající je povinnen komunikovat s prostředkovatelem služby v co nejkratším čase jinak nemusí být jeho poptávka vyhodnocena.

8. Poptávající má právo

Poptávající má právo na zhotovení nejvýhodnějších nabídek, které se v centrálním systému nacházejí.

9. Odpovědnost za škody

Provozovatel není zodpovědný za žádné přímé, nepřímé, zvláštní či následné škody vzniklé následkem používání služeb. Provozovatel neruší za dostupnost serveru.

10. Závěrečná ustavenovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jakož i vztah zákazníka a provozovatele (PJ) ve vztahu ke zprostředkování služeb se řídí českým právem. Uzavřením služby zprostředkované PJ potvrzuje zákazník, že se s těmito VOP seznámil a že s nimi souhlasí.
Ochrana osobních údajů je v České republice regulována zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V souladu s tímto zákonem poptávající i autopůjčovna uděluje provozovateli této služby souhlas se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů, které během procesu shromažďuje. Osobní údaje mohou být zpracovány po dobu neurčitou a jsou bezpečně zpracovány v elektronické databázi. Zprostředkovatel této služby se zavazuje, že veškeré tyto osobní údaje nebude předávat třetím stranám.

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 27.4.2011